Podmínky ochrany osobních údajů

Jak chráníme vaše soukromí
Při zpracování respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají.


Jaké údaje shromažďujeme a k čemu nám slouží
V e-shopu schováváme pouze údaje nutné pro objednání a doručení zboží, tedy jméno, adresu, e-mail, číslo mobilního telefonu. Telefon slouží  výhradně ke komunikaci e-shopu se zákazníkem v případě nejasnosti kolem objednávky a k doručení objednávky. Pokud uvedete ve formuláři pro vzkaz svou e-mailovou adresu, slouží výhradně pro zaslání odpovědi a neobjeví se na www stránkách.
 

Jsme společnost Petra Nachtmanová - nakladatelství Petunky, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku u úřadu Magistrát města Děčín, IČ 68430205

Provozujeme e-shop na webových stránkách petunky.cz

Pro poskytování našich služeb, prodeje zboží a provozu našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

 A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: email, jméno

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně objednávky a jiných dotazů.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po nezbytně nutnou dobu, dokud nezanikne důvod jejich uchovávání.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a číslo telefonu.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté po nezbytně dlouhou dobu od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@petranachtmanova.cz 

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží Česká pošta, Zásilkovna, GLS
  • společnosti podílející se na expedici plateb Shoptet Pay
  • poskytovatel e-mailingové služby Google

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Jaká jsou vaše práva
Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje, pro vás plynou určitá práva. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dnů, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatníte svá práva
Uplatnit svá práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje: Petra Nachtmanová, se sídlem: Huntířov 73, 40502 Děčín 2, e-mail: info@petranachtmanova.cz. Prosím, uveďte ve své žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace požadujeme za účelem ověření vaši totožnosti, abychom neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a v případě, že tomu tak je, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly osobní údaje poskytnuty a jak dlouho je budeme uchovávat.

Právo na opravu
Pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání
Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme, v případě, že jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:
- údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
- osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.
Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné.

Právo na omezení zpracování
Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:
- pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
- zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo namítat
Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka.

Podávání stížností
V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 28. května 2022